• /

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН АЛБА / WWW.OTO-3.COM / СТОКИ И УСЛУГИ

Настоящите общи условия регламентират отношенията между магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / и лицата ползващи сайта и магазина находящи се на адрес: www.oto-3.com

    ИЗПОЛЗВАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ и РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Под (ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ) се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата на магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / на своя компютър.
 2. Под (ПОРЪЧКА) се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
 3. (МАГАЗИН АЛБА) означава търговското наименование и е собственост на ОТО-3 ООД със седалище и адрес на управление: гр.Русе, България, ул."Николаевска" № 55
 4. Под (МАГАЗИН АЛБА / WWW.OTO-3.COM /) се разбира виртуалният магазин находящ се на адрес: www.oto-3.com  предоставящ възможността за закупуване на стоки и услуги през Интернет.
 5. Под (САЙТА) се разбира уебсайта находящ се на адрес: www.oto-3.com
 6. (ЗЗП) – означава Закон за защита на потребителите.
 7. (ЗЗЛД) – означава Закон за защита на личните данни.
 8. (ЗПУ) – означава Закон за пощенските услуги.
 9. (ПОЛЗВАТЕЛ) –означава лице ползващо функционалностите на сайта.
 10. (ПОТРЕБИТЕЛ) – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
 11. (ЛИЧНИ ДАННИ) - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
 12. (НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ) - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

Под (ОБЩИ УСЛОВИЯ) се разбира настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгалсява с настоящите общи условия за ползването на сайта и магазина.

    РЕГИСТРАЦИЯ

Процедурата по регистрация на сайта отнема само няколко минути и е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията предоставя възможност на клиента/потребител да пазарува чрез магазина, да бъде осведомен за статуса на поръчките си, да може да проследява вече направени поръчки и да следи тяхната хронология. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно и да се пазарува от него и без регистрация. В този случай клиента не може да използва изброените предимства на регистриран потребител. За да се регистрирате е необходимо да попълните формулярът за регистрация от ТУК. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи съобщение на посочената от него e-mail поща с инструкция за вход в създадения му в сайта профил, като регистриран клиент/потребител. Чрез електронна поръчка от онлай магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на клиента/потребител. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока. При установяване на нередности свързани с това Магазн АЛБА / WWW.OTO-3.COM / не носи отговорност, за невярно, неправилно или неточно представена от тях информация, също така вярна информация но представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки. За несъответствия относно информацията за предлаганите за продажба чрез магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. следва да се отнесете към производителя респективно вносителя на съответната стока.

    I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

        1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Магазн АЛБА / WWW.OTO-3.COM / предоставя продукти на потребителите/клиентите си посредством Интернет, чрез магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM /. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона (Прочетох и съм съгласен с условията за ползване), потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

        2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM /, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

        3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

        4. При заявка за закупуване след кликване на бутона (ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА), потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Потребителската кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

        5. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

        6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС.

    II. ДОСТАВКА

        7. Веднага след предаване на стоката на куриер, магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Повреждане или загубване на стоката при доставката е изцяло за сметка на потребителя/клиента. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

        8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM /. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

        8-а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

        8-б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

    III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

        магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / предлага гаранционен документ за всички произвеждани и предлагани продукти. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

    IV. ЦЕНИ

        9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране. Цената за транспортиране се заплаща директно на куриера. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

    V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

        10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM /.

        11. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка като за целта използва предоставените от магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / варианти за контакт.

        12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

        13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според избраният от него начин на страницата в магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM /.

        14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / се задължава при ползване на услугите:
            - да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
            - да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
            - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
            - да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / услуги;
            - да уведомява незабавно магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
            - да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (така наречените "троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
            - да не извършва злоумишлени действия;
            - да обезщети магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

        14-а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

    VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

        15. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

        16. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM /.

        17. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ръководствито на магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез WWW.OTO-3.COM .

        17-а. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

        18. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на магазина АЛБА / WWW.OTO-3.COM / във връзка с ползването на стоките и услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM /. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя респективно вносителя на съответната стока информация за стоката.

        18-а. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / не поема никаква отговорност за изложената информация или за последиците от използването на други уебсайтове, до които oсигурява връзка.

        19 магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

        20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM /, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес (admin@oto-3.com). магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

        21. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM /.

        22. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

    VII. ЛИЧНИ ДАННИ

        23. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

        23-а. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

    VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

        24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM /, като има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание при промени в законодателството. магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM / има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

    IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

        25. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на магазин АЛБА / WWW.OTO-3.COM /, съобразно българското законодателство.

Дата на последна актуализация: 04 май 2012

 

С подкрепата на: OpenCart
магазин АЛБА © 2024
Изработка и дизайн: ( Avalonimobi ) с помощта на OpenCart e-Shop AvaLon